Комети

Печат

Кометата е тяло от Слънчевата система, видимо като мъгливо петно, преместващо се спрямо звездите. Кометите се движат по силно ексцентрични елиптични орбити (някои имат хиперболични орбити и след време напускат завинаги Слънчевата система).

 

Централната част (ядро) на кометата има диаметър 0,5-50 km и маса 1011-1017 kg. Състои се от воден лед, замръзнали газове (COCO2, амоняк, метан) и частици прах. Кометата Хейл-Боп е с необичайно голямо ядро - около 40 км. При приближаване към Слънцето кометата се нагрява и от ядрото се отделят газове и прах, които образуват кома. Комата и ядрото формират глава, чиито диаметър достига 104-106 km. Налягането на светлината и слънчевият вятър отнасят газ и прах от главата и образуват опашка на кометата с дължина около 108 km.

 

Йонната опашка или опашката от първи тип е резултат от действието на магнитното поле, породено от слънчевия вятър. Дължината й е много голяма и достига до 100 милиона километра. Причината за нейното светене е флуоресценцията.


Праховата опашка или опашката от втори тип се формира под влиянието на слънчевата радиация. Тя също може да достигне големи размери - от порядъка на милиони километра. Свети с отразена слънчева светлина, включително и в инфрачервения диапазон. Опашките винаги са насочени в противоположна на Слънцето посока. Видът им се променя сравнително бързо, особено когато са близко до Слънцето. Понякога те съдържат особености, наречени потоци и струи. В други случаи се наблюдава аномална опашка или антиопашка, насочена към Слънцето. Антиопашките се състоят от по-едри прахови частици, за които гравитационното привличане на нашето дневно светило се е оказало по-силно от отблъсквателната сила на слънчевото излъчване. Понякога тя е само резултат на перспектива.

 

Кометите се наричат с името на откривателя си. Вероятно наблюдаваните комети произхождат от облака на Оорт-Епик, който се намира на разстояние между 30,000 и 100,000 AU (1 AU е разстоянието от Земята до Слънцето). Предполага се, че той съдържа около 100 милиона комети. Под влияние на пертуберации от близки звезди някои комети напускат "облака" и част от тях навлизат в Слънчевата система.

 

Използвана литература:

1.      https://www.znam.bg

2.      https://www.wikipedia.org

3.      Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics

.