Метеорни тела

Печат

Метеор е светлинно явление във високите слоеве на земната атмосфера, което възниква при движението на метеорно тяло в нея. Метеорните тела навлизат в атмосферата със скорост от 11 до 73 km/s и в зависимост от масата и скоростта си частично или напълно се разрушават, обикновено на височина 50-95 km. При това се образуват метеорни следи с дължина до няколко десетки километра, които светят поради рекомбинация на йонизираните при движението на метеоритното тяло атмосферни газове. Най-ярките метеори се наричат болиди. Метеорити се наричат остатъци от метеорни тела, достигнали земната повърхност.

Метеоритният дъжд представлява краткотрайно обилно възникване на метеори при преминаване на Земята през метеорен поток. Всички метеорни тела се движат през атмосферата с близка скорост и са с почти успоредни траектории, като по тази причина видимо изхождат от една точка на небесната сфера. Метеорни дъждове се наблюдават приблизително по едно и също време всяка година. Най-често метеорните дъждове се наричат на имената на съзвездията, в близост до които се намират радиантите им (точка от небесната сфера, от която видимо за земния наблюдател произхождат метеорите при метеоритен дъжд. Тъй като траекториите на метеорните тела при метеоритен дъжд са почти успоредни, продълженията им в обратна посока поради перспективата се пресичат приблизително в една точка).

 

Метеорният поток е съвкупност от метеорни тела, които се движат по близки орбити и имат общ произход – обикновено се отделят от ядрото на периодична комета, когато тя е близо до перихелий. При навлизане на Земята в орбитата на потока могат да се наблюдават метеорни дъждове.

 

Метеорит е метеорно тяло, достигнало земната повърхност (повърхността на планета, спътник). Метеоритите обикновено имат неправилна многостенна форма и заоблени ръбове, покрити са с тъмна кора с вдлъбнатини (регмаглипти). Биват железни, желязно-каменни, каменни. Размерите им варират от няколко милиметра до няколко метра, а масата – от няколко грама до няколко десетки тона (най-големият открит метеорит, Хоба, тежи 60 t). Най-разпространените химични елементи в метеоритите са алуминий, желязо, калций, кислород, силиций, магнезий, никел. Често метеоритите падат във вид на метеоритен дъжд, получен от разрушаване на метеорното тяло. При падането на големи метеорити се образуват метеоритни кратери с диаметър от няколко метра до десетки километри.

 

Метеорно тяло или метеороид е твърдо тяло, което се движи в междупланетното пространство и има размери, значително по-малки от малка планета и значително по-големи от атом. При движение в земната атмосфера се наблюдава метеор или болид, като най-големите метеороиди падат на земната повърхност във вид на метеорити.

 

Използвана литература:

1.      https://www.znam.bg

2.      https://www.wikipedia.org

3.      Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics