Майтаке D-фракция

Печат
Посещения: 2376

От азиатските медицински гъби се получават лечебни хранителни вещества и фармацевтични препарати, които се използват като адаптогени, имуномодулатори и терапевтични средства. Виталните гъби и натуралните екстракти и биологично активни вещества, получени от тях са нетоксични и без значителни странични действия. Към съединенията с най-голяма биологична активност в гъбите спадат: глюкани с бета-1, 3 и бета 1,6 гликозидни връзки, на които се дължи противотуморното действие на гъбите, като лентинан, грифолан и ганодеран; тритерпени от типа на ланостана;  имуномодулиращи протеини (лектини); меланини Силни противоракови свойства имат Шийтаке, Майтаке и Рейши, също така и Агарикус Блазеи, Кордицепс и Кориолус.  Протеогликанът на D-фракцията се характеризира с изключително висока степен на пречистване, постигната посредством хроматографски методи. Изследванията при групи от пациенти с онкологични заболявания показват, че ефективността на различните бета глюкани е в пряка зависимост от особеностите на тяхната химична структура, като нейната по-голяма сложност (честота, локализация и дължина на разклоненията, както и способността за формиране на двойно и тройноверижни спирали в скелета на молекулата) съответства на по-висока активност. Бета глюканът в D-фракцията е изграден от D-глюкозни остатъци, свързани с 1,3 гликозидни връзки и има 3 странични вериги, разклоняващи се в 1,6 позиция, т.е. спада към β-1,3/1,6 глюканите. Като β-1,3/1,6 глюкан е неразтворим в кисела среда и имат по-висока биологична активност от р-римите 1,3/1,4 бета-глюкани. Фактически D-фракцията е има най-разклонена верига от всички бета-глюкани, открити в медицинските гъби. Според учените тази сложна разклонена структура е в основата на превъзходстовто на майтаке спрямо останалите гъби по отношение на имуномодулиращите свойства. Един от недостатъците на много медицински гъби е известната загуба на ефективност при перорално приложение, което е до голяма степен избегнато при D-фракцията, благодарение на това, че е неразтворима в кисела среда и не се дезактивира в стомаха. Така D-фракцията има значително по-голяма ефективност при перорална употреба, която е и най-разпространената и достъпна форма на употреба на препаратите от лечебни гъби.

Използвана литература:

1.      Lehninger principles of biochemistry (4th ed.): Nelson, D., and Cox, M.

2.      Molecular Cell Biology (8th ed): Lodish et.al.

3.      Molecular Biology Of The Cell (4th ed): Alberts B. et.al.

4.      Genes VIII: AND Molecular Biology of the Gene: Lewin B. et.al.

5.      https://www.znam.bg

6.      https://www.wikipedia.org

 

 

 

Добавете коментар

Защитен код
Обнови